Saltar a contingut. Saltar a contenido. Skip to content
inici > línies de treball > Metallfils

Metallfils

Peix

Metallfils

En la historia de la civilització humana els metalls esdevenen com una passa cap al progrés.
És en l’edat del Bronze quan és desenvolupa la metal·lúrgia i ja és coneixia a l’any 4000 a C, a continuació va sorgir l’edat del ferro.

La mitologia romana te el seu principal referent amb Vulcà, deu del foc i dels metalls, el que treballava a la forja per fer armes, escuts i art.

En l’actualitat i en el si de l’arquitectura, la Universitat de Columbia de Nueva York està mostrant una corrent que es basa en el redescobriment dels materials metàl·lics valorant-ne la composició, les característiques i l’estètica. És l’anomenada era “post-ductility”.
Metallfils busca a traves de diferents metalls noves formes creatives d’expressió.

Metallfils

En la historia de la civilización humana los metales plantean un avance hacia el progreso.
Es en la edad del Bronze cuando se desarrolla la metalurgia, que ya se conocía en el año 4000 a C, a continuación surgio la edad del hierro.

La mitología romana tiene su principal referente en Vulcano, dios del fuego yde los metales, el que trabajaba en la forja para hacer armas, escudos y arte.

En la actualidad y dentro de la arquitectura, la Universidad de Columbia de Nueva York esta mostrando una corriente que se basa en el redescubrimiento de materiales metálicos, valorando su composición, las características y la estética. Es la llamada era “post-ductility".

Metallfils busca a través de diferentes metales nuevas formas creativas de expresión.

Metallfils

In the history of human civilization metals pose a drive towards progress.

It is in the Bronze age when developing metallurgy, towards 4000 B.C., then came the Iron Age.

The Roman mythology has its main reference in Vulcan, god of fire and metals, who worked in the forge to make weapons, shields and art.

Nowadays at the architecture department of Columbia University in New York, they are showing a current that is based on the rediscovery of metallic materials, assessing its composition, characteristics and aesthetics. It was called "post-Ductilit".

Metallfils looks through different metals creative ways of expression..

  Peix Sol  

Tornar amunt
 

Inici | Mapa web | Imprimir | Accessibilitat

Aquest lloc web és vàlid XHTML i CSS. Segueix normes WAI

 

© Palmira Rius. Lleida 2010

Disseny i desenvolupament Carles Aguiló