Saltar a contingut. Saltar a contenido. Skip to content
inici > Palmira Rius > dades personals

Palmira Rius Tormo (Lleida 1956)

Palmira Rius

Artista, Llicenciada en Comunicació Audiovisual, Diplomada en Infermeria, ha treballat  com a Professora d'Infermeria Comunitària i d'art i ciència a la Universitat de Lleida.

Actualment disposa de temps i energia per conrear i obrir nous horitzons artístics i socials.

Influències i mestratge:

Les classes de Leandre Cristòfol durant la seva infància la van impressionar i influenciar vivament
Coincideix amb Guinovart a l'hora d'emprar els elements que l'atzar situa al nostre abast per l'expressió artística.

Com a alumna d'Edith Schaar, ha rebut la sistemàtica de la tècnica de teixir a l'hora que una gran valoració dels elements de la natura com a font de creació

Seguidora fidel del principis del surrealisme, especialment Dalí, Angeles Santos  i Frida Kalo

Admiradora incondicional de l'obra de Gaudí.

Li han resultat inspiradores les intervencions que fa Goldworthy a la natura, aportaciones de Fina Miralles i Angeles Ribé i els principis ecològics i coloristes de Hundertwasser.

Ha escrit auques divulgatives sobre la infermeria, la història de la Universitat i per promoure la lactància materna. Dels originals se’n van fer diverses exposicions a la Universitat de Lleida, Coaña (Astúries), Càceres i Andorra, entre els anys 1998 i 2002.

Destaca en especial la participació i selecció amb l’obra “Natura versus esperit Gaudi”, a l’exposició “Reflejos internacionales de Gaudí”, celebrada a la Sagrada Família de Barcelona des del novembre de 2003 fins al gener de 2004.
Catàleg: www.gaudiclub.com/catalogo/
esp/index.html

1er premi de dibuix i arts plàstiques en la VI Setmana Cultural del Conservatori Municipal de Lleida (20 de febrer del 2004)

Exposicions 2012

 • Tapís efimer en conmemoració dels 40 anys de l'Escola Superior d'Enginyeria Agrària de la Universitat de Lleida.

Exposicions 2011

 • Participació en la exposició col·lectiva del 6a edició del Premi de Belles Arts Sant Jordi dels Països Catalans, Art trideimensional del 30 d'abril al 30 de juliol.
  Convent de Sant Domenec de BellPuig (Lleida) / Sala d'exposicions de Torrefarrera i Sala d'exposicions de la Diputació de Lleida
 • Casa del Cable de Xàbia (Alacant) del 29 de febrer al 26 de març

Exposicions 2010

 • Palacio de Villa Hermosa, o de los Condes de Guara (Osca) de 1 de juliol al 7 d'agost
 • Centre De Cultura Tradicional "Can Canyadó" (Badalona) dins dels actes de la Capitalitat de la Cultura Catalana. Del 2 de desembre de 2010 al 8 de gener 2011
 • Centro Galego d’Alaba del 10 d’abril al 15 de maig.
 • Casa Catalana de Lausana del 23 d’abril al 30 de maig.

Exposicions 2009

 • Casa Catalana de Saragossa del 16 al 30 d'abril.

5ena edició del biennal Premi de Belles Arts Sant Jordi dels Països Catalans 2009. Obra seleccionada “Vaixell de banya” en l’apartat d’art tridimensional. S'ha editat un catàleg amb les obres seleccionades i es varen realitzar les següents exposicions:

 • Convent de Sant Bartomeu, Bellpuig, del 25 d’abril al 17 de maig.
 • Ajuntament de Torrefarrera del 13 de juny al 5 de juliol.
 • Diputació de Lleida del 14 al 31 de juliol.
 • Galeria Montserrat Contemporary Art de Nova York del 31d’agost al 30 de setembre.

Exposicions 2008 :

 • Cercle Català de Madrid a l’abril
 • Galeria d’Edith Schaar de La Floresta (Lleida) col·lectivament en la durant el mes d’agost.
 • Institut d’Estudis Ilerdencs  IEI del 21 d’octubre al 23 de novembre

Continua un camí d’experimentació basant-se en els elements de la natura i s’ha compromès amb la tècnica i les possibilitats de teixir. Aquests dos posicionaments l’han portat a corrents expressives entre atàviques i actuals en les que s’ha implicat per les seues creacions.

Artista,  licenciada en Comunicaci�n Audiovisual, diplomada en enfermer�a,  ha trabajado como profesora de enfermer�a comunitaria, y de arte y ciencia en la Universidad de Lleida.

Actualmente dispone de tiempo y energ�a para cultivar y abrir nuevos horizontes art�sticos y sociales.

Influencias y maestros:

Las clases de Leandre Cristofol en su infancia y adolescencia la impresionaron vivamente.

Coincide con Guinovart en la utilizaci�n de elementos que el azar sit�a al alcanza para la expresi�n art�stica.

Como alumna de Edith Schaar ha recibido la sistem�tica de la t�cnica de tejer al mismo tiempo que una gran valoraci�n de los elementos de la naturaleza como fuente de creaci�n.

Seguidora fiel de los principios del surrealismo, especialmente Dal�, Angeles Santos i Frida Kalo
Admiradora incondicional de la obra de Gaud�.

Le han resultado inspiradoras las intervenciones que hace Goldworthy en la naturaleza, aportaciones de Fina Miralles y Angeles Rib�. Tambien  principios ecol�gicos y coloristas de Hundertwasser

Ha escrito aucas divulgativas sobre la enfermería, la historia de la Universidad y para promover la lactancia materna. De los originales se han organizado diversas exposiciones en la Universidad de Lleida, Coaña (Asturias) Caceres y Andorra. Entre los años 1998-2002

Destaca en especial la participación y selección con la obra “Natura versus esperit Gaudi”, en la exposición “Reflejos internacionales de Gaudí”, celebrada en la Sagrada Familía de Barcelona desde noviembre de 2003 hasta enero de 2004.
Catàleg: www.gaudiclub.com/catalogo/
esp/index.html

Primer premio de dibujo y artes plásticas en la VI Setmana cultural del Conservatorio Municipal de Lleida (20 de febrero del 2004)

Exposiciones 2012

 • Tapiz efímero en conmemoración de los 40 años de la Escuela Superior de Ingeniería Agraria de la Universidad de Lleida.

Exposiciones 2011

 • Participación en la exposición colectiva de la 6a edición Premio de Bellas Arts Sant Jordi dels Països Catalans, Arte tridimensional del 30 de abril al 30 de julio.
  Convento de San Doménech de BellPuig (Lleida), Sala de exposiciones de Torrefarrera y Sala de exposiciones de la Diputación de Lleida.
 • Casa del Cable de Xàbia (Alacant) del 29 de febrero al 26 de marzo
 • Exposición Hotel Restaurante Alahuar. Benimaurell Vall de Laguar (Alicante) del 1 de octubre al 3 de diciembre.

Exposiciones 2010

 • Palacio de Villa Hermosa, o de los Condes de Guara (Osca) de 1 de juliol al 7 d'agost
 • Centro de Cultura Tradicional ?Can Canyadó? (Badalona ) formando parte de los eventos culturales con motivo de la Capitalidad de Badalona .Del 2 de diciembre de 2010 al 8 de enero de 2011.
 • Centro Galego d’Alaba del 10 de abril al 15 de mayo
 • Casa Catalana de Lausana del 23 de abril al 30 de mayo

Exposiciones 2009

 • Casa Catalana de Zaragoza del 16 al 30 de abril.

5ª edición del bienal Premi de Belles Arts Sant Jordi dels Països Catalans 2009. Obra selecionada “Vaixell de banya” en el apartado de arte tridimensional. Se ha editado un catalogo con las obras seleccionadas y se realizaron las siguientes exposiciones:

 • Convento de Sant Bartomeu, Bellpuig, del 25 de abril al 17 de mayo.
 • Ayuntamiento de Torrefarrera del 13 de junio al 5 de julio.
 • Diputación de Lleida del 14 al 31 de julio.
 • Galeria Montserrat Contemporary Art de Nova York del 31 de agosto al 30 de septiembre

Exposiciones 2008

 • Cercle Català de Madrid en abril
 • Galería de Edith Schaar de La Floresta (Lleida) colectivamente durante el mes de agosto.
 • Institut d’Estudis Ilerdencs IEI del 21 de octubre al 23 de noviembre.

Continúa un camino de experimentación basándose en los elementos de la naturaleza y se ha comprometido en las posibilidades que ofrece tejer. Estos dos posicionamientos la han llevado a corrientes expresivas entre atávicas y actuales en las se ha implicado para sus creaciones.

Artist, graduated in Audiovisual Communication, graduated in nursing, has worked as a teacher of community nursing, and art and science at the University of Lleida.

At the moment it has the time and energy to cultivate and open new artistic and social horizons.

Influences and teachers:

The classes of Leandre Cristofol in his childhood and adolescence impressed her vividly.

It coincides with Guinovart in the use of elements that chance places at the reach for artistic expression.

As a pupil of Edith Schaar has received the systematic technique of weaving at the same time as a great valuation of the elements of nature as a source of creation.

Faithful follower of the principles of surrealism, especially Dal�, Angeles Santos and Frida KaloUnconditional admirer of the work of Gaud�.

It has been inspiring the interventions made by Goldworthy in nature, contributions of Fina Miralles and Angeles Rib�. Also ecological and colorful principles of Hundertwasser

She has written informative “aucas”(comic strips with a moral) about Nursing, the University history and to promote breast-feeding. Several exhibitions have been organized at LLeida University, Coaña (Asturias) Caceres y Andorra between 1998-2002

First prize in Drawing and Plastic Art in the “VI Cultural Week” at LLeida music Conservatorire (20th February 2004)

She has participated with her work “Natura versus espirit Gaudi” in the exhibition “Reflejos Internacionales de Gaudi” held at the Sagrada Familia in Barcelona from November 2003 to January 2004
Catalogue: http://www.gaudiclub.com/catalogo/
esp/index.html

She has also exhibited at the Catalan Circle in Madrid in April 2008 and in Edith Schaar’s gallery in La Floresta (Lleida). Antes

Exhibitions 2012

 • Tapestry ephemeral in commemoration of the 40 years of the School of Agricultural Engineering of the Universitat de Lleida.

Exhibitions 2011

 • Participation in the collective exhibition of 6th Prize of Fine Arts of San Jorge Catalan Countries trideimensional Art from April 30 to July 30.
  Convent of St. Dominic Bellpuig (Lleida) / Torrefarrera Exhibition Hall and Exhibition Hall of the Province of Lleida
 • Cable House in Javea (Alicante) from 29 February to 26 March

2010 Exhibitions

 • Palace of Villa Hermosa, or Condes de Guara (Huesca) from July 1 to August 7
 • Traditional Culture Center "Can Canyadó" (Badalona) within minutes of the Capital of Catalan Culture. From 2 December 2010 to 8 January 2011
 • Centro Galego d'Alaba April 10th to May 15th
 • Casa Catalana de Lausanne April 23rd to May 30th

Exhibitions 2009

 • Casa Catalana de Zaragoza from 16 to 30 April.

5th Edition ofBiennial of Fine Arts Premi dels Països Catalans Sant Jordi 2009. Work select "Vaixell de banya" in the three-dimensional art section. It has published a catalog of selected works and has made the following presentations:

 • Convent of Sant Bartomeu, Bellpuig, from 25 April to 17 May.
 • Torrefarrera City Council June 13 to July 5.
 • Diputación de Lleida from 14 to 31 July.
 • New York Montserrat Contemporary Art Gallery from from August 31st to September 30th.

Expositions 2008

 • Cercle Català de Madrid in april
 • Edith Schaar's gallery at La Floresta (Lleida) during august (collectively)
 • Estudis Ilerdencs” from october 21st to november 23rd.

She carries on experimenting basing her work on the elements of nature and she has got involved in the possibilities that weaving offers. These two principles have taken her to expressive trends – something between ancient and modern - which guide her creative process.

Tornar amunt
 

Inici | Mapa web | Imprimir | Accessibilitat

Aquest lloc web és vàlid XHTML i CSS. Segueix normes WAI

 

© Palmira Rius. Lleida 2010

Disseny i desenvolupament Carles Aguiló