Lligams: fils i cordes, a l’escola Paco Candel (Hospitalet de Llobregat)

Lligams: fils i cordes ha estat una proposta de la Setmana d’Art a L’Escola Paco Candel d, Hospitalet de Llobregat durant el curs 2021-22
Com artista convidada els dies 24 i 25 de març , vaig respondre preguntes, comentar obres, materials i tècniques i proposar participar en un tapís col·lectiu que quedes com a record a l’escola. De fet, la immersió a l’art era present en passadissos, aules i el pati, amb treballs de l’alumnat de tots els cursos.

He trobat una acceptació i sintonia vers l’art de tota la comunitat educativa. La dinamització i participació de les mestres ha estat la clau.

Ni el mal temps de fred i vent, ni les mascaretes, ni el soroll, ni les tasques han aturat el projecte d’interactuar amb converses i preguntes sobre el meu què fer com artista i els diferents materials emprats. Llanes, fils de cotó, cànem, i ràfia, i elements naturals com troncs, arrels i pedres com a suports als materials disponibles a l’escola.
Els 405 alumnes hi han participat, d’una manera o d’una altra, preparant l’ordit i fen composicions amb les arrels, nusos i intercalant fils entre les trenes.

L’estona en soledat per cloure el tapís va ser un moment d’alegria al veure les composicions resultants i la gran creativitat que varen exercitar els nens i nenes.
Tot plegat la proposta de lligams ben lligada!